Termeni și Condiții

Acest acord se aplică între dvs., Utilizatorul acestui site web și NETPROFESSIONAL CENTER S.R.L., proprietarul (proprietarii) acestui site web. Acordul dumneavoastră de a respecta și de a fi legat de Clauzele 1, 2, 4 – 11 și 15 – 25 din acești Termeni și Condiții se consideră că survine la prima utilizare a site-ului. Clauzele 3 și 12 – 14 se aplică numai vânzării de Servicii. Dacă nu sunteți de acord să fiți legat de acești Termeni și Condiții, ar trebui să încetați imediat utilizarea site-ului.

Nicio parte a acestui site web nu este destinată să constituie o ofertă contractuală care poate fi acceptată. Comanda dumneavoastră constituie o ofertă contractuală și se consideră că acceptarea acelei oferte de către noi are loc atunci când vă trimitem un e-mail de confirmare care vă indică faptul că a fost acceptată comanda dumneavoastră.

1. Definiții și interpretări

În prezentul acord, următorii termeni au următoarele semnificații:
Cont”: înseamnă în mod colectiv informațiile personale, informațiile de plată și credențialele utilizate de Utilizatori pentru a accesa Conținutul plătit și/sau orice Sistem de comunicații de pe Site;
Conținut”: înseamnă orice text, grafică, imagini, audio, video, software, compilații de date și orice altă formă de informații care poate fi stocată într-un computer care apare pe sau face parte din acest site web;
Facilități”: înseamnă, în mod colectiv, orice facilități, instrumente, servicii sau informații online pe care NETPROFESSIONAL CENTER S.R.L. le pune la dispoziție prin intermediul Site-ului, fie acum, fie în viitor;
Servicii”: înseamnă serviciile disponibile prin intermediul acestui site web, în special utilizarea platformei de e-learning pusă la dispoziție de NETPROFESSIONAL CENTER S.R.L.;
Informații de plată”: înseamnă orice detalii necesare pentru achiziționarea de Servicii de pe acest site web. Aceasta include, dar nu se limitează la, numere de card de credit/debit, numere de cont bancar și coduri de sortare;
Sediul”: Înseamnă locul (locurile) nostru (noastre) de afaceri situat(e) la Str. Borșa, Nr. 48, Bl. 4D, Sc. 4, Ap. 58, Sector 1, București;
Sistem”: înseamnă orice infrastructură de comunicații online pe care NETPROFESSIONAL CENTER S.R.L. o pune la dispoziție prin intermediul Site-ului, fie acum, fie în viitor. Aceasta include, dar nu se limitează la, e-mailuri bazate pe web, panouri de mesaje, facilități de chat live și link-uri de e-mail;
Utilizator” / „Utilizatori”: înseamnă orice terț care accesează site-ul web și nu este angajat de NETPROFESSIONAL CENTER S.R.L. Ltd și care acționează în timpul accesării platformei;
Site web”: înseamnă site-ul web pe care îl utilizați în prezent (InfoAcademy) și orice subdomenii ale acestui site (de exemplu, subdomain.yourschool.com), cu excepția cazului în care sunt excluse în mod expres de propriii termeni și condiții; și
Noi/Nouă/Nostru”: înseamnă NETPROFESSIONAL CENTER S.R.L., o companie înmatriculată în România, sub numărul J40/17937/2005 ,situată la Str. Borșa, Nr. 48, Bl. 4D, Sc. 4, Ap. 58, Sector 1, București.

2. Restricții de vârstă

Persoanele cu vârsta sub 18 ani ar trebui să utilizeze acest site numai sub supravegherea unui adult. Informațiile de plată trebuie furnizate de către sau cu permisiunea unui adult.

3. Clienți de afaceri

Acești Termeni și Condiții se aplică, de asemenea, și clienților care achiziționează Servicii în cursul afacerilor.

4. Proprietate intelectuală

 • 4.1 Sub rezerva excepțiilor din Clauza 5 din acești Termeni și Condiții, tot Conținutul inclus pe Site, cu excepția cazului în care este încărcat de Utilizatori, inclusiv, dar fără a se limita la, text, grafică, logo-uri, pictograme, imagini, clipuri audio, clipuri video, compilații de date. , aspectul paginii, codul de bază și software-ul sunt proprietatea NETPROFESSIONAL CENTER S.R.L., a afiliaților noștri sau a altor terțe părți relevante. Continuând să utilizați site-ul, recunoașteți că un astfel de material este protejat de legile aplicabile în România și internațional privind proprietatea intelectuală și alte legi.
 • 4.2 Sub rezerva Clauzei 6, nu puteți reproduce, copia, distribui, stoca sau în orice alt mod reutiliza material de pe site, cu excepția cazului în care se indică altfel pe site sau dacă primiți permisiunea noastră expresă în scris pentru a face acest lucru.

5. Proprietatea intelectuală a terților

 • 5.1 Cu excepția cazului în care se indică în mod expres altfel, toate drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv, dar fără a se limita la, drepturile de autor și mărcile comerciale, în imaginile și descrierile produselor aparțin producătorilor sau distribuitorilor acestor produse, după caz.
 • 5.2 Sub rezerva clauzei 6, nu puteți reproduce, copia, distribui, stoca sau reutiliza în orice alt mod un astfel de material, cu excepția cazului în care se indică altfel pe site-ul web sau dacă nu ați primit permisiunea scrisă expresă de a face acest lucru de către producătorul sau furnizorul relevant.

6. Utilizarea corectă a proprietății intelectuale

Materialele de pe site-ul web pot fi utilizate doar pentru realizarea scopului serviciilor achiziționate, fără a transfera vreun drept de proprietate asupra acestora.

7. Link-uri către alte site-uri web

Acest site web poate conține link-uri către alte site-uri. Dacă nu este specificat în mod expres, aceste site-uri nu se află sub controlul NETPROFESSIONAL CENTER S.R.L. sau al afiliaților Noștri. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri web și ne declinăm responsabilitatea pentru orice și toate formele de pierdere sau daune care decurg din utilizarea acestora. Includerea unui link către un alt site pe acest site web nu implică nicio aprobare a site-urilor în sine sau a celor care le controlează.

8. Link-uri către acest site web

Cei care doresc să plaseze un link către acest site pe alte site-uri pot face acest lucru numai către pagina principală a site-ului InfoAcademy fără permisiunea noastră prealabilă. Legăturile profunde (adică link-uri către anumite pagini din site) necesită permisiunea noastră expresă în scris. Pentru a afla mai multe, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la office@infoacademy.ro sau să ne sunați la următorul număr: 0721259520.

9. Utilizarea facilităților de comunicații

 • 9.1 Atunci când utilizați orice sistem de pe site, trebuie să faceți acest lucru în conformitate cu următoarele reguli. Nerespectarea acestor reguli poate duce la suspendarea sau închiderea Contului dvs.:
 • 9.1.1 Nu trebuie să folosiți limbaj obscen sau vulgar;
 • 9.1.2 Nu trebuie să trimiteți Conținut care este ilegal sau inacceptabil în alt mod. Aceasta include, dar nu se limitează la, conținut care este abuziv, amenințător, hărțuitor, defăimător, referitor la vârstă, sexist sau rasist;
 • 9.1.3 Nu trebuie să trimiteți Conținut care este destinat să promoveze sau să incite la violență;
 • 9.1.4 Se recomandă ca înscrierile să fie făcute folosind limba română, respectiv engleză, deoarece este posibil să nu putem răspunde la întrebările trimise în alte limbi;
 • 9.1.5 Mijloacele prin care vă identificați nu trebuie să încalce acești Termeni și Condiții sau orice lege aplicabilă;
 • 9.1.6 Nu trebuie să uzurpați identitatea altor persoane, în special a angajaților și reprezentanților NETPROFESSIONAL CENTER S.R.L. sau ai afiliaților Noștri; și
 • 9.1.7 Nu trebuie să utilizați sistemul nostru pentru comunicații în masă neautorizate, cum ar fi „spam” sau „corespondență nedorită”.
 • 9.2 Recunoașteți că NETPROFESSIONAL CENTER S.R.L. își rezervă dreptul de a monitoriza toate comunicările făcute către Noi sau folosind sistemul nostru.
 • 9.3 Recunoașteți că NETPROFESSIONAL CENTER S.R.L. poate păstra copii ale oricărei și tuturor comunicărilor făcute către Noi sau folosind sistemul nostru.
 • 9.4 Recunoașteți că orice informație pe care ni le trimiteți prin intermediul Sistemului nostru poate fi modificată de noi în orice fel și renunțați prin prezenta la dreptul dumneavoastră moral de a fi identificat ca autor al acestor informații. Orice restricții pe care doriți să le aplicați utilizării de către noi a acestor informații trebuie să ne fie comunicate în prealabil și ne rezervăm dreptul de a respinge astfel de termeni și informațiile asociate.

10. Conturi

 • 10.1 Pentru a achiziționa Servicii pe acest site web și pentru a utiliza anumite alte părți ale Sistemului, vi se cere să creați un cont care va conține anumite detalii personale și informații de plată care pot varia în funcție de utilizarea de către dvs. a site-ului, deoarece este posibil să nu solicităm informații de plată până când nu doriți să faceți o achiziție. Continuând să utilizați acest site web, declarați și garantați că:
 • 10.1.1 toate informațiile pe care le trimiteți sunt corecte și veridice;
 • 10.1.2 aveți permisiunea de a trimite Informații de plată acolo unde poate fi necesară permisiunea; și
 • 10.1.3 veți păstra aceste informații exacte și actualizate. Crearea unui cont este o confirmare suplimentară a declarației și garanției dumneavoastră.
 • 10.2 Este recomandat să nu împărtășiți detaliile contului, în special numele de utilizator și parola. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru pierderile sau daunele suferite ca urmare a transmiterii detaliilor contului dumneavoastră. Dacă utilizați un computer partajat, este recomandat să nu salvați detaliile contului în browserul dvs. de internet.
 • 10.3 Dacă aveți motive să credeți că detaliile Contului dvs. au fost obținute de o altă persoană fără consimțământ, ar trebui să ne contactați imediat pentru a vă suspenda Contul și a anula orice comenzi sau plăți neautorizate care ar putea fi în așteptare. Vă rugăm să rețineți că comenzile sau plățile pot fi anulate numai până la începerea furnizării Serviciilor. În cazul în care o furnizare neautorizată începe înainte de a ne notifica cu privire la natura neautorizată a comenzii sau a plății, veți fi taxat pentru perioada de la începerea prestării serviciilor până la data la care ne-ați notificat și este posibil să fiți taxat pentru o ciclu de facturare de o lună.
 • 10.4 Atunci când alegeți numele de utilizator, vi se cere să respectați termenii prevăzuți mai sus în Clauza 9. Orice nerespectare a acestui lucru poate duce la suspendarea și/sau ștergerea Contului dumneavoastră.

11. Încetarea și anularea conturilor

 • 11.1 Fie NETPROFESSIONAL CENTER S.R.L. sau dvs. vă puteți închide contul. Dacă vă închidem contul, veți fi înștiințat prin e-mail și vă va fi furnizată o explicație pentru închidere. Fără a aduce atingere celor de mai sus, ne rezervăm dreptul de a rezilia fără a oferi motive.
 • 11.2 Dacă vă închidem Contul, orice comenzi sau plăți curente sau în așteptare din Contul dvs. vor fi anulate și furnizarea Serviciilor nu va începe.

12.Servicii, prețuri și disponibilitate

 • 12.1 Deși s-au depus toate eforturile pentru a ne asigura că toate descrierile generale ale Serviciilor disponibile de la NETPROFESSIONAL CENTER S.R.L. corespund cu serviciile reale care vi se vor furniza, nu suntem responsabili pentru nicio variație de la aceste descrieri, deoarece natura exactă a Serviciilor poate varia în funcție de cerințele și circumstanțele dumneavoastră individuale. Acest lucru nu exclude răspunderea noastră pentru greșelile datorate neglijenței din partea noastră și se referă numai la variații ale Serviciilor corecte, nu la diferite Servicii în totalitate. Vă rugăm să consultați sub-Clauza 13.8 pentru Servicii incorecte.
 • 12.2 După caz, vi se poate solicita să selectați Planul de Servicii solicitat.
 • 12.3 Nu declarăm și nici nu garantăm că astfel de Servicii vor fi disponibile în orice moment și nu putem confirma neapărat disponibilitatea până la confirmarea Comenzii dumneavoastră. Pe site nu sunt furnizate indicații de disponibilitate.
 • 12.4 Toate informațiile privind prețurile de pe site-ul web sunt corecte în momentul accesării online. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și de a modifica sau elimina orice oferte speciale din când în când și după cum este necesar.
 • 12.5 În cazul în care prețurile sunt modificate în perioada dintre plasarea unei comenzi pentru Servicii și procesarea comenzii de către noi și primirea plății, atunci va fi utilizat prețul care era valabil la momentul comenzii.

13. Comenzi și Prestarea Serviciilor

 • 13.1 Nicio parte a acestui site nu constituie o ofertă contractuală care poate fi acceptată. Comanda dumneavoastră constituie o ofertă contractuală pe care o putem accepta, la discreția noastră. Acceptarea noastră este indicată prin trimiterea de către noi a unui e-mail de confirmare a comenzii. Doar după ce v-am trimis un e-mail de confirmare a comenzii, va exista un contract obligatoriu între NETPROFESSIONAL CENTER S.R.L. și dvs.
 • 13.2 Confirmările de comandă conform sub-clauzei 13.1 vă vor fi trimise înainte de începerea Serviciilor și vor conține următoarele informații:
 • 13.2.1 Confirmarea Serviciilor comandate, inclusiv detalii complete despre principalele caracteristici ale acelor Servicii;
 • 13.2.2 Prețuri complet detaliate pentru Serviciile comandate, inclusiv, acolo unde este cazul, taxe, livrare și alte costuri suplimentare;
 • 13.2.3 Orele și datele relevante pentru furnizarea Serviciilor;
 • 13.2.4 Credențialele utilizatorului și informații relevante pentru accesarea acestor servicii.
 • 13.3 Dacă noi, din orice motiv, nu acceptăm comanda dumneavoastră, nu va fi efectuată nicio plată în circumstanțe normale. În orice caz, orice sume plătite de dumneavoastră în legătură cu acea comandă vor fi rambursate în termen de 14 zile calendaristice.
 • 13.4 Plata Serviciilor va fi efectuată prin metoda de plată aleasă de dvs., imediat pentru orice taxă de configurare care corespunde planului de servicii pe care l-ați achiziționat și în aceeași zi a fiecărei luni următoare („ciclul de facturare”) pentru taxele acumulate în cursul lunii precedente (“ciclu de facturare”) ȘI/SAU așa cum este indicat în confirmarea comenzii pe care ați primit-o.
 • 13.5 Ne propunem să vă onorăm Comanda în termen de 2-3 zile lucrătoare sau, dacă nu, într-o perioadă rezonabilă de la Comandă, cu excepția cazului în care există circumstanțe excepționale. Dacă nu vă putem îndeplini Comanda într-o perioadă rezonabilă, vă vom informa în momentul în care plasați Comanda printr-o notă pe pagina web relevantă sau contactându-vă direct după ce plasați Comanda. Timpul nu este un aspect esențial al Contractului, ceea ce înseamnă că vom urmări să vă îndeplinim Comanda în orice interval de timp convenit, dar acesta nu este un termen esențial al Contractului și nu vom fi răspunzători față de dvs. dacă nu facem acest lucru. Dacă Serviciile urmează să înceapă în termen de 14 zile calendaristice de la data la care am acceptat comanda dumneavoastră, la cererea dumneavoastră expresă, vi se va cere să recunoașteți în mod expres că drepturile dumneavoastră de anulare statutare, detaliate mai jos în Clauza 14, vor fi afectate.
 • 13.6 NETPROFESSIONAL CENTER S.R.L. va depune toate eforturile rezonabile pentru a furniza Serviciile cu abilități rezonabile și grijă, proporționale cu cele mai bune practici comerciale.
 • 13.7 În cazul în care sunt furnizate Servicii care nu sunt în conformitate cu comanda dumneavoastră și, prin urmare, sunt incorecte, ar trebui să ne contactați imediat pentru a ne informa despre greșeala. Ne vom asigura că toate corecțiile necesare sunt făcute în termen de cinci (5) zile lucrătoare.
  Se pot aplica termeni și condiții suplimentare pentru furnizarea anumitor Servicii. Vi se va cere să citiți și să confirmați acceptarea oricăror astfel de termeni și condiții atunci când finalizați Comanda.
 • 13.8 NETPROFESSIONAL CENTER S.R.L. oferă asistență tehnică prin intermediul forumului nostru de asistență online și/sau prin telefon. NETPROFESSIONAL CENTER S.R.L. face toate eforturile posibile pentru a răspunde în timp util, dar nu garantăm un anumit timp de răspuns.

14. Anularea Comenzilor și Serviciilor

Dorim să fiți complet mulțumit de produsele sau serviciile pe care le comandați de la NETPROFESSIONAL CENTER S.R.L.. Dacă trebuie să vorbiți cu noi despre Comandă, atunci vă rugăm să contactați serviciul de asistență pentru clienți la 0721259520 sau prin e-mail la office@infoacademy.ro sau scrieți-ne la adresa noastră (consultați secțiunea 1 de mai sus). Puteți anula o Comandă pe care am acceptat-o sau puteți anula Contractul. Dacă oricare dintre Termenii specifici care însoțește Serviciul conțin termeni despre anularea Serviciului, se va aplica politica de anulare din Termenii specifici.
 • 14.1 Dacă sunteți un consumator cu sediul în Uniunea Europeană, aveți dreptul legal la o perioadă de „reflecție”. Această perioadă începe odată ce comanda dvs. este confirmată și contractul dintre NETPROFESSIONAL CENTER S.R.L. și dvs. este format și se încheie la sfârșitul a 14 zile calendaristice de la acea dată. Dacă vă răzgândiți cu privire la Servicii în această perioadă și doriți să anulați comanda, vă rugăm să ne informați imediat folosind următorul e-mail: clienti@infoacademy.ro. Dreptul dumneavoastră de a anula în timpul perioadei de reflecție este supus prevederilor sub-clauzei 14.2.
 • 14.2 După cum se specifică în sub-Clauza 13.6, dacă Serviciile urmează să înceapă în perioada de reflecție, vi se cere să faceți o solicitare expresă în acest sens. Prin solicitarea ca Serviciile să înceapă în perioada de 14 zile calendaristice, luați la cunoștință și sunteți de acord cu următoarele:
 • 14.2.1 Dacă Serviciile sunt executate integral în perioada de 14 zile calendaristice, vă veți pierde dreptul de a anula după ce Serviciile vor fi fost finalizate.
 • 14.2.2 Dacă anulați Serviciile după ce a început furnizarea, dar aceasta nu este încă finalizată, vi se va cere totuși să plătiți pentru Serviciile furnizate până în momentul în care ne informați că doriți să anulați. Suma datorată va fi calculată proporțional cu prețul integral al Serviciilor și cu serviciile efective deja furnizate. Orice sume care au fost deja plătite pentru Servicii vor fi rambursate sub rezerva deducerilor calculate în conformitate cu cele de mai sus. Rambursările, acolo unde este cazul, vor fi emise în termen de 5 zile lucrătoare și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile calendaristice după ce ne informați că doriți să anulați.
 • 14.3 Anularea Serviciilor după expirarea perioadei de reflecție de 14 zile calendaristice va face obiectul termenilor specifici care reglementează acele Servicii și poate face obiectul unei durate minime contractuale.

15.Confidențialitate

Utilizarea site-ului web este, de asemenea, guvernată de Politica noastră de confidențialitate (Politica de confidentialitate) care este încorporată în acești Termeni și condiții prin această referință. Pentru a vizualiza Politica de confidențialitate, vă rugăm să faceți clic pe linkul de mai sus.

16. Cum utilizăm informațiile dumneavoastră personale (protecția datelor)

 • 16.1 Toate informațiile personale pe care le putem colecta (inclusiv, dar fără a se limita la, numele și adresa dumneavoastră) vor fi colectate, utilizate și păstrate în conformitate cu prevederile GDPR.
 • 16.2 Putem folosi informațiile dumneavoastră personale pentru:
 • 16.2.1 Furnizarea serviciile noastre;
 • 16.2.2 Procesarea plății pentru Servicii; și
 • 16.2.3 Informarea dvs. despre noile noastre produse și servicii disponibile. Puteți solicita oricând să încetăm să vă trimitem aceste informații.
 • 16.3 În anumite circumstanțe (dacă, de exemplu, doriți să achiziționați Servicii pe credit) și cu consimțământul dumneavoastră, putem transmite informațiile dumneavoastră personale agențiilor de referință de credit. Aceste agenții sunt, de asemenea, obligate de GDPR și ar trebui să utilizeze și să păstreze informațiile dumneavoastră personale în consecință.
 • 16.4 Nu vom transmite informațiile dumneavoastră personale către niciun alt terț fără a obține mai întâi permisiunea dumneavoastră expresă.

17. Declinări de răspundere

 • 17.1 Nu oferim nicio garanție sau declarație că site-ul web va îndeplini cerințele dumneavoastră, că va fi de calitate satisfăcătoare, că va fi potrivit pentru un anumit scop, că nu va încălca drepturile terților, că va fi compatibil cu toate sisteme, că va fi sigur și că toate informațiile furnizate vor fi corecte. Nu garantăm niciun rezultat specific din utilizarea Serviciului sau Serviciilor noastre.
 • 17.2 Nicio parte a acestui site web nu este destinată să constituie un sfat și nu ar trebui să vă bazați pe conținutul acestui site web atunci când luați decizii sau întreprindeți orice acțiune de orice fel.
 • 17.3 Nicio parte a acestui site web nu este destinată să constituie o ofertă contractuală care poate fi acceptată.
 • 17.4 Deși depunem eforturi rezonabile pentru a ne asigura că site-ul web este sigur și lipsit de erori, viruși și alte programe malware, vă sfătuim să vă asumați responsabilitatea pentru securitatea dvs. pe internet, a detaliilor dumneavoastră personale și a computerelor dumneavoastră.

18. Modificări ale facilităților și ale acestor Termeni și Condiții

Ne rezervăm dreptul de a modifica site-ul web, conținutul acestuia sau acești Termeni și Condiții în orice moment. Veți fi obligat de orice modificare a Termenilor și Condițiilor de la prima utilizare a site-ului web ca urmare a modificărilor. Dacă suntem obligați să aducem modificări acestor Termeni și Condiții prin lege, aceste modificări se vor aplica automat oricăror comenzi aflate în așteptare, în plus față de orice comenzi plasate de dvs. în viitor.

19. Disponibilitatea site-ului web

 • 19.1 Site-ul web este furnizat „ca atare” și „așa cum este disponibil”. NETPROFESSIONAL CENTER S.R.L. folosește cele mai bune practici din industrie pentru a oferi un timp de funcționare ridicat, inclusiv o arhitectură tolerantă la erori găzduită în servere cloud. Nu oferim nicio garanție că site-ul sau facilitățile vor fi lipsite de defecte și/sau greșeli și nu oferim niciun fel de rambursare pentru întreruperi. Nu oferim garanții (exprese sau implicite) privind potrivirea pentru un anumit scop, acuratețea informațiilor, compatibilitatea și calitatea satisfăcătoare.
 • 19.2 Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru orice întrerupere sau indisponibilitate a site-ului web care rezultă din cauze externe, inclusiv, dar fără a se limita la, defecțiunea echipamentului ISP, defecțiunea echipamentului gazdă, defecțiunea rețelei de comunicații, pană de curent, evenimente naturale, acte de război sau restricții legale și cenzură.

20. Limitare a răspunderii

 • 20.1 În măsura maximă permisă de lege, nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru pierderi sau daune directe sau indirecte, previzibile sau de altă natură, inclusiv orice daune indirecte, consecutive, speciale sau exemplare care decurg din utilizarea site-ului web sau a oricărei informații conținute în acesta. Trebuie să știți că utilizați site-ul web și conținutul acestuia pe propriul risc.
 • 20.2 Nimic din acești Termeni și condiții nu exclude sau restricționează răspunderea NETPROFESSIONAL CENTER S.R.L. pentru deces sau vătămare corporală rezultată din orice neglijență sau fraudă din partea NETPROFESSIONAL CENTER S.R.L..
 • 20.3 Nimic din acești Termeni și Condiții nu exclude sau restricționează răspunderea NETPROFESSIONAL CENTER S.R.L. pentru orice pierdere sau daune directe sau indirecte care rezultă din furnizarea incorectă a Serviciilor sau din încrederea în informațiile incorecte incluse pe site.
 • 20.4 În cazul în care oricare dintre acești termeni se dovedește a fi ilegal, invalid sau inaplicabil în alt mod, acel termen va fi considerat separat de acești Termeni și Condiții și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea termenilor și condițiilor rămași. Acest termen se va aplica numai în jurisdicțiile în care un anumit termen este ilegal.

21. Fără excepții

În cazul în care vreo parte a acestor Termeni și Condiții nu își exercită vreun drept sau remediu conținut în prezentul document, acest lucru nu va fi interpretat ca o renunțare la acel drept sau remediu.

22. Termenii și condițiile anterioare

În cazul oricărui conflict între acești Termeni și Condiții și orice versiuni anterioare ale acestora, prevederile acestor Termeni și Condiții vor prevala, cu excepția cazului în care se precizează în mod expres altfel.

23. Drepturile terților

Nimic din acești Termeni și Condiții nu va conferi vreun drept vreunei terțe părți. Acordul creat de acești Termeni și condiții este între dvs. și NETPROFESSIONAL CENTER S.R.L..

24. Comunicații

 • 24.1 Toate notificările / comunicările ne vor fi transmise fie prin poștă la sediul nostru (vezi adresa de mai sus), fie prin e-mail la office@infoacademy.ro. O astfel de notificare va fi considerată primită la 3 zile de la postare dacă este trimisă prin poștă recomandată, ziua trimiterii dacă e-mailul este primit integral într-o zi lucrătoare și în următoarea zi lucrătoare dacă e-mailul este trimis într-un weekend sau sărbătoare legală.
 • 24.2 Din când în când, dacă optați pentru a primi, putem să vă trimitem informații despre produsele și/sau serviciile noastre. Dacă nu doriți să primiți astfel de informații, vă rugăm să faceți clic pe linkul „Dezabonare” din oricare dintre e-mail-urile pe care le primiți de la noi.

25. Drept și jurisdicție

Acești Termeni și Condiții și relația dintre dvs. și NETPROFESSIONAL CENTER S.R.L. vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu Legea Română și sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției exclusive din această țară.