Termeni și condiții pentru programul de afiliere

(1) Acești Termeni și condiții se aplică participanților la Programul de afiliere pentru parteneri InfoAcademy („Programul”).
(2) În acești Termeni și condiții, „Companie”, „noi” și „nostru” înseamnă InfoAcademymarca operată de NETPROFESSIONAL CENTER S.R.L., o companie înregistrată în Romania sub numărul J40/17937/2005.
(3) În acești Termeni și condiții, „Afiliat” și „dv” înseamnă persoana sau organizația care solicită să devină participant la Program și care va accepta acești Termeni și condiții la aderarea la acesta.
(4) Acceptând acești Termeni și Condiții, sunteți de acord să fiți legat de aceștia și să încheiați un acord obligatoriu cu noi („Acordul”).

1. Definiții și interpretări

 • 1.1 În acești Termeni și Condiții, următorii termeni vor avea următoarele semnificații:
 • "Zi lucrătoare" înseamnă orice altă zi decât sâmbăta, duminica și care nu este o sărbătoare legală;
 • "Politica de anulare" înseamnă politica noastră de anulare, care poate fi găsită la Termeni și condiții;
 • "Data de începere" înseamnă data acceptării dv;
 • "Rata comisionului" înseamnă procentul comisionului plătit pe venitul net din vânzări, prevăzut în Sub-clauza 11.2;
 • "Informații confidențiale" Cookie-urile de la terți nu sunt plasate de noi; în schimb, acestea sunt plasate de terți care ne oferă servicii nouă și/sau dumneavoastră. Cookie-urile de la terți pot fi folosite de serviciile de publicitate pentru a vă oferi publicitate personalizată pe site-ul nostru sau de către terți care ne oferă servicii de analiză (aceste cookie-uri vor funcționa în același mod ca cookie-urile de analiză descrise mai sus).
 • "Termenul curent" înseamnă Termenul în care se pot afla părțile în orice moment;
 • "Recomandări directe" înseamnă vânzarea unui pachet de servicii către un client care a fost condus către site-ul nostru web prin intermediul site-ului dv, unde acel client poate fi redirecționat direct de pe site-ul dv la al nostru, fără alți intermediari;
 • "Drepturi de proprietate intelectuală" înseamnă orice drept care există într-o lucrare cu drept de autor, marcă comercială, brevet sau desen și va fi interpretat în conformitate cu Legea românească și internațională privind  drepturile de proprietate intelectuală;
 • "Adresă de e-mail înregistrată" înseamnă adresa de e-mail a Afiliatului, așa cum este furnizată în datele dumneavoastră de înregistrare;
 • "Date de înregistrare" înseamnă informațiile furnizate de Afiliat la înregistrarea în Program;
 • "Pachet de servicii" înseamnă un anumit set de servicii disponibile de la noi prin intermediul site-ului nostru web, așa cum este definit în Clauza 7; 
 • "Termen" înseamnă termenul Acordului, așa cum este definit în Clauza 17 din acești Termeni și Condiții, în timpul căruia veți participa la Program în conformitate cu termenii și condițiile stabilite în Acord.

2. Înscrierea în Program

 • 2.1 Prin înscrierea în Program, sunteți de acord că, în momentul înregistrării, veți furniza Date de înregistrare exacte și complete și că ne veți informa cu privire la orice modificări ale Datelor dv de înregistrare.
 • 2.2 După acceptarea de către dumneavoastră a acestor Termeni și Condiții, sub rezerva aprobării noastre și a sub-clauzei 2.4 de mai jos, acordul este considerat a fi în vigoare. Nu vi se va trimite un Acord de afiliere semnat pe hârtie.
 • 2.3 Putem, la discreția noastră exclusivă, să revizuim site-ul web după acceptarea de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții. Veți fi informat în termen de 10 zile lucrătoare cu privire la rezultatul cererii dumneavoastră. După acceptarea acestor Termeni și Condiții, veți primi instrucțiuni și îndrumări suplimentare pentru a vă permite să începeți comercializarea bunurilor noastre.
 • 2.4 Putem, la discreția noastră exclusivă, să alegem să respingem orice cerere din orice motiv (și nu avem nicio obligație de a dezvălui astfel de motive). Motivele pentru care o aplicație poate fi respinsă includ, dar nu se limitează la, conținut de pe site-ul dvs. care:
 • 2.4.1 este în orice fel ilegal, dăunător, amenințător, obscen, hărțuitor, discriminatoriu, defăimător sau în orice alt mod inacceptabil;
 • 2.4.2 facilitează sau promovează violența, terorismul sau orice altă activitate criminală;
 • 2.4.3 este explicit din punct de vedere sexual; sau
 • 2.4.4 încalcă sau ajută sau încurajează încălcarea oricăror drepturi de proprietate intelectuală aparținând oricărei părți.

3. Relația companie/afiliat

 • 3.1 Nimic din acești Termeni și Condiții nu va constitui sau nu va fi considerat a crea un parteneriat între părți; nici, cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres, nu va desemna sau se consideră că desemnează vreo parte agentul oricărei alte părți pentru orice scop.
 • 3.2 Sub rezerva oricăror prevederi exprese contrare din acești Termeni și Condiții, nu veți avea niciun drept sau autoritate și nu veți face nicio acțiune, nu veți încheia niciun contract, nu veți face nicio declarație, nu veți da vreo garanție, nu veți suporta nicio răspundere, nu veți asuma nicio obligație, fie expres sau implicit, de orice fel în numele nostru sau care ne leagă în vreun fel.

4. Link-uri

 • 4.1 În Tabloul de bord al afiliaților vor fi materialele necesare pentru un hyperlink către site-ul nostru. Aceste materiale vor include codul HTML pentru link și/sau o selecție de fișiere grafice la care ar trebui aplicat codul HTML.
 • 4.2 Codul HTML, așa cum apare în Tabloul de bord afiliat, trebuie copiat exact fără a fi modificat în niciun fel. Nerespectarea acestei condiții poate avea ca efect să nu primiți credit pentru vânzările de pachete de servicii care sunt generate prin site-ul dv web.
 • 4.3 În niciun caz niciunul dintre fișierele grafice furnizate de noi nu poate fi modificat în niciun fel fără autorizarea noastră prealabilă în scris. Nu puteți utiliza fișiere grafice proprii pentru a face legătura către site-ul nostru.
 • 4.4 Toate fișierele grafice pe care le putem furniza pentru utilizare ca link-uri pot fi afișate pe site-ul dv web, după cum considerați adecvat, cu acordul nostru prealabil (care nu va fi reținut în mod nejustificat), care trebuie obținut în toate cazurile. Ne rezervăm dreptul de a solicita modificarea sau eliminarea unui link de pe site-ul dumneavoastră.
 • 4.5 Vi se cere să vă asumați întreaga responsabilitate pentru a menține toate linkurile către site-ul nostru de pe site-ul dv.

5. Întreținerea și conținutul site-ului

 • 5.1 Fiecare parte este responsabilă exclusiv pentru întreținerea și actualizarea propriului site web. Sub rezerva prevederilor acestei Clauze 5 și Clauzei 14 de mai jos, niciuna dintre părți nu va avea obligații față de cealaltă parte în legătură cu întreținerea sau conținutul site-ului lor web.
 • 5.2 Supus Sub-clauzei 5.3 din acești Termeni și condiții, niciuna dintre părți nu poate găzdui conținut care:
 • 5.2.1 este în orice fel ilegal, dăunător, amenințător, obscen, hărțuitor, discriminatoriu, defăimător sau în orice alt mod inacceptabil;
 • 5.2.2 facilitează sau promovează violența, terorismul sau orice altă activitate criminală;
 • 5.2.3 este explicit din punct de vedere sexual; sau
 • 5.2.4 încalcă sau ajută sau încurajează încălcarea oricăror drepturi de proprietate intelectuală aparținând oricărei părți.
 • 5.3 Niciuna dintre părți nu va avea obligația de a verifica în prealabil orice conținut adăugat pe site-ul lor de către terți. Cu toate acestea, în cazul în care oricare dintre părți primește de la cealaltă parte o notificare scrisă cu privire la orice conținut care se încadrează în cel descris în Sub-clauza 5.2 din prezentul Acord, acest conținut trebuie eliminat în termen de 5 Zile Lucrătoare de la primirea unei astfel de notificări.

6. Afișarea informațiilor despre companie

 • 6.1 În calitate de afiliat, sunteți liber să afișați prețurile și alte informații referitoare la pachetele noastre de servicii. Este responsabilitatea dumneavoastră să păstrați astfel de informații la zi prin propriile eforturi; nu vă vom oferi actualizări ale informațiilor despre prețuri.
 • 6.2 Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile în orice moment, în conformitate cu propriile noastre politici.
 • 6.3 Responsabilitățile dv: În calitate de afiliat InfoAcademy, sunteți de acord că:
 • 6.3.1 Sunteți responsabil să ne furnizați informații complete și exacte despre cont și să păstrați aceste informații la zi. Astfel de informații pot include, dar nu se limitează la: detalii de contact, detalii de plată, informații fiscale și orice alte detalii pe care le putem solicita. Ne rezervăm dreptul de a solicita date suplimentare cu privire la toate site-urile web pe care promovați InfoAcademy și practicile promoționale pe care le utilizați. Nefurnizarea informațiilor exacte poate duce la excluderea din Program, suspendarea sau desființarea contului dv de afiliat și pierderea oricăror comisioane.
 • 6.3.2 Nu trebuie să creați mai mult de un cont de afiliat.
 • 6.3.3 Ar trebui să acționați cu bună-credință pentru a recomanda clienții.
 • 6.3.4 Nu vă puteți recomanda și nu veți primi un comision pe propriile conturi. Nu trebuie să utilizați Programul nostru pentru a recomanda companii pe care le dețineți sau în care aveți acțiuni sau alte interese.
 • 6.3.5 Nu trebuie să luați măsuri sau să faceți recomandări care să ducă la o potențială pierdere de venit pentru InfoAcademy.
 • 6.3.6 Nu ar trebui să vă implicați în programe stimulate și site-uri cu oportunități de afaceri, folosind practici de marketing care ar putea fi lipsite de etică sau care ar putea atrage clienți prin politici mincinoase sau defăimătoare.
 • 6.3.7 Nu trebuie să utilizați în numele recomandărilor dv sau să vă încurajați recomandările să folosească în conturile lor InfoAcademy orice material protejat prin drepturi de autor sau de la terți fără licențele corespunzătoare.
 • 6.3.8 Nu trebuie să copiați, să modificați sau să modificați niciun fel de pictograme, butoane, bannere, grafice, fișiere sau conținut conținut în Link-urile InfoAcademy, inclusiv, dar fără a se limita la eliminarea sau modificarea oricăror notificări privind drepturile de autor sau mărcile comerciale, fără aprobarea prealabilă scrisă din partea noastră.
 • 6.3.9 Nu ar trebui să vă implicați în tehnici de creare de linkuri de tip blackhat SEO/spam pentru a genera mai multe recomandări pentru InfoAcademy.
 • 6.3.10 Nu postați anunțuri pe site-uri web ofensatoare, ilegale, pline de ură, pornografice sau dezagreabile.
 • 6.3.11 Sunteți de acord să nu încălcați nicio lege aplicabilă.
 • 6.3.12 Dacă detectăm un model în practicile dv de afiliat care, în opinia noastră rezonabilă, încalcă orice aspect al prezentelor termeni și condiții, ne rezervăm dreptul de a suspenda sau de a închide contul dv de afiliat și de a anula toate plățile de comisioane restante datorate.
 • 6.4 Publicitate afiliată. Modalitățile neadecvate de publicitate includ, dar nu se limitează la:
 • 6.4.1 Utilizarea oricărei metode ilegale sau spam de publicitate, de ex. e-mail nesolicitat, o plasare neautorizată a link-ului în forumuri, grupuri de știri, forumuri etc.;
 • 6.4.2 Licitarea pentru cuvinte cheie și expresii care conțin marca comercială InfoAcademy sau variații sau ortografii greșite ale termenului mărcii comerciale în campaniile Pay per Click (PPC) sau Pay per Impression din motoarele de căutare (Google, Yahoo, MSN, Ask, Bing sau altele) fără aprobarea noastră prealabilă. Nu aveți voie să utilizați site-urile InfoAcademy ca adresă URL afișată în anunțurile PPC și să faceți linkuri directe sau să redirecționați către site-urile InfoAcademy;
 • 6.4.3 Utilizarea conținutului neunic care încalcă drepturile de autor pentru a promova InfoAcademy;
 • 6.4.4 Utilizarea traficului generat de pay to read, pay to click, schimburi de bannere, schimburi de clic, publicitate PPV, pop-up/under sau metode similare;
 • 6.4.5 Oferirea de rambursări, recompense sau orice alt tip de stimulente pentru a obține vânzarea fără aprobarea noastră prealabilă;
 • 6.4.6 Oferirea de metode de economisire a prețurilor, inclusiv cupon(e), voucher(e), coduri de reducere sau oferte cu valoare adăugată fără aprobarea noastră prealabilă;
 • 6.4.7 Utilizarea materialelor noastre publicitare și promoționale, a mărcii comerciale sau a numelui într-un mod care ne afectează negativ imaginea;
 • 6.4.8 Utilizarea iframe-urilor sau a oricăror alte tehnici sau tehnologie care plasează cookie-ul dvs. de urmărire afiliat prin orice alt mijloc decât un click-through real;
 • 6.4.9 Folosirea tehnicilor sau tehnologiei de mascare a linkurilor cu scopul de a promova InfoAcademy pe site-uri web și/sau rețele care nu sunt enumerate în mod explicit în profilul dvs. de afiliat și ascunderea acelei surse de trafic;
 • 6.4.10 Site-urile dvs. NU trebuie să conțină materiale lascive, obscene, ilegale sau pornografice sau orice alt material care este considerat a fi inacceptabil. Aceasta include, dar nu se limitează la, bigotism, ură, pornografie, materiale satanice, materiale cu mărci comerciale și drepturi de autor, tot conținutul de natură adultă etc. Desemnarea oricăror materiale ca atare este supusă opiniei noastre rezonabile;
 • 6.4.11 Numele dvs. de domeniu, numele companiei, sigla, marcă comercială, produs(e), proiect(e), serviciu(e) NU trebuie să conțină cuvinte cheie și expresii care conțin InfoAcademy marca comercială sau orice altă variații sau greșeli de ortografie similare în mod confuz cu marca comercială, numele, sigla sau numele de domeniu InfoAcademy, fără aprobarea noastră prealabilă;
 • 6.4.12 Numele dvs. de domeniu, numele companiei, sigla, marca comercială, produsul(ele), proiectul(ele), serviciul(ele) dv NU trebuie să conțină cuvinte cheie și expresii care conțin sau sunt asemănătoare în mod confuz cu mărcile comerciale ale terților, nume, logo-uri sau nume de domenii, cu excepția cazului în care ați fost autorizat în mod corespunzător de către proprietarul mărcii comerciale.
 • 6.4.13 InfoAcademy va avea dreptul exclusiv de a decide dacă o metodă promoțională pe care o utilizați este adecvată. Utilizarea oricărei metode de publicitate pe care o considerăm inadecvată poate duce la avertizare, suspendare sau desființare a contului dv de afiliat și anularea tuturor plăților de comisioane restante datorate.

7. Pachete de servicii

Oferim servicii prin intermediul site-ului nostru web astfel: cursuri, pachete și abonamente. Descrierile acestor pachete sunt disponibile în Portal InfoAcademy. În tabloul de bord pentru afiliați, veți putea vizualiza toate produsele pentru care veți primi comision.

8. Cerințe de recomandare a clienților

 • 8.1 Termenii și condițiile referitoare la trimiterea clienților către noi prin link-uri de pe site-ul dv pot fi găsite pe site-ul nostru la Termeni și condiții de afiliere.
 • 8.2 Ne rezervăm dreptul de a modifica astfel de termeni și condiții în orice moment și vă vom oferi o notificare scrisă de 10 zile lucrătoare cu privire la orice astfel de modificare.

9. Comenzi

 • 9.1 Ne angajăm să depunem toate eforturile noastre cele mai bune și rezonabile pentru a procesa și a onora toate comenzile pentru Pachete de servicii plasate de clienții recomandați generați de afiliați.
 • 9.2 Ne rezervăm dreptul de a respinge orice comenzi care nu respectă cerințele de recomandare a clienților detaliate în Clauza 8 din acești Termeni și Condiții.
 • 9.3 Va fi deplina noastră responsabilitate să ne asigurăm că toate comenzile sunt finalizate și că furnizarea de servicii este efectuată în conformitate cu Acordurile noastre privind nivelul de servicii. Vom fi responsabili pentru introducerea comenzii, procesarea plăților, anulări și toate serviciile ulterioare pentru clienți. Nu veți mai avea nicio implicare cu clientul sau finalizarea tranzacției și toți clienții vor fi informați despre aceasta.

10. Raportarea vânzărilor afiliate

 • 10.1 Vom urmări următoarele elemente ale tuturor vânzărilor:
 • 10.1.1 Origine;
 • 10.1.2 Pachetul de servicii selectat;
 • 10.1.3 Venituri generate.
 • 10.2 Rapoartele complete ale tuturor vânzărilor generate prin link-urile de pe site-ul dv web vor fi disponibile în Tabloul de bord al afiliaților. Ne rezervăm dreptul de a modifica forma și conținutul unor astfel de rapoarte fără notificare.

11. Comision și taxe de recomandare

 • 11.1 Vi se va plăti comision la ratele stabilite în Sub-clauza 11.2 pentru profiturile nete din vânzări generate prin intermediul site-ului dumneavoastră.
 • 11.2 Comisionul se calculează pe următoarele baze:
 • 11.2.1 Fără a aduce atingere Sub-clauzei 11.2.3, toate vânzările care rezultă din Recomandări directe vor atrage un comision de 20 %.
 • 11.2.2 În cazul în care un client care rezultă dintr-o recomandare directă reînnoiește un pachet de servicii la vânzarea inițială pentru care ați câștigat comision, o astfel de reînnoire va atrage un comision din 20 %. În cazul în care un client nu reînnoiește un Pachet de servicii la sfârșitul termenului inițial al pachetului respectiv, dar reactivează acel Pachet de servicii mai târziu, se va aplica Sub-clauza 11.2.3.
 • 11.2.3 Cookie-urile și jurnalele IP vor identifica clienții care au fost trimiși anterior prin intermediul site-ului dv web. În cazul în care astfel de clienți sunt identificați, vânzările care nu se încadrează în Sub-clauza 11.2.2 vor atrage (cu excepția cazului în care sunt trimise direct de pe site-ul web al unui alt afiliat) un comision din 20 %.
 • 11.3 Sub-clauza 11.2.3 se va aplica numai până la expirarea sau eliminarea cookie-urilor noastre de către client sau pentru o perioadă de 30 zile după cea mai recentă Recomandare Directă pentru un anumit client, oricare dintre acestea este mai devreme.
 • 11.4 În cazul în care un client nu poate fi urmărit, nu se va plăti comision.
 • 11.5 Comisionul va fi calculat numai după ce am primit plata integrală de la client. Numai după ce plata a fost primită în întregime, vânzările vor fi înregistrate în Tabloul de bord pentru afiliați, dar vor fi afișate ca în așteptare pentru 15 de după finalizarea comenzii (această perioadă de timp reflectă limita de timp stabilită în Politica noastră de anulare ).
11.6 Plățile comisioanelor vor fi programate pentru data de 20 a fiecărei luni calendaristice. Fiecare afiliat va primi comisioane numai pentru abonamentele care au depășit limita de 30 zile, ceea ce reflectă „garanția de rambursare a banilor”/perioada de rambursare descrisă în Politica noastră de anulare. Suma minimă de plată este 100 RON. Dacă nu se atinge această sumă se reportează pentru luna următoare și va fi achitată în luna în care se atinge suma minimă. 
11.7 Comisioanele vor fi trimise în contul bancar al afiliatului, așa cum este prevăzut în Datele de înregistrare. Abonații InfoAcademy existenți pot primi o parte din comisioane sub formă de cursuri gratuite sau credite promoționale adăugate în conturile lor, până la suma taxelor de abonament lunare sau anuale plătibile către InfoAcademy. Orice comisioane ulterioare vor fi trimise în contul lor, așa cum este descris mai sus.
11.8 În cazul oricăror rambursări emise din orice motiv, inclusiv, dar fără a se limita la fraudă, și în cazul în care astfel de rambursări nu sunt efectuate din vina noastră, puteți fi contactat pentru a aranja rambursarea oricărui comision aferent.
11.9 Orice comision plătit către dv se va baza pe veniturile din vânzări minus orice impozit datorat. Cu toate acestea, este posibil să fiți totuși obligat să plătiți impozit pe comision, conform legislației în vigoare. Acceptând acești Termeni și Condiții, prin prezenta, recunoașteți că sunteți singurul responsabil pentru plata impozitului pe orice venit pe care îl puteți genera prin implicarea dumneavoastră în Program.
11.10 Ne rezervăm dreptul de a modifica tarifele comisioanelor în orice moment. Veți primi o notificare scrisă prealabilă cu 10 zile lucrătoare („Perioada de notificare”) cu privire la orice astfel de modificare. Vi se va oferi opțiunea de a renunța la Program în Perioada de Notificare și, la exercitarea acestei opțiuni, vi se va plăti orice Comision care vi se cuvine, în pofida cerinței privind câștigurile totale ale comisioanelor prevăzute în Sub-clauza 11.6 de mai sus.

12. Mărci comerciale

 • 12.1 La intrarea dumneavoastră în Program, vă vom acorda o licență neexclusivă, netransferabilă și fără drepturi de autor pentru a utiliza siglele și mărcile noastre comerciale („Mărcile noastre comerciale”).
 • 12.2 Puteți utiliza mărcile noastre comerciale numai în măsura în care este necesar pentru a stabili legături și pentru a vă îndeplini obligațiile ca Afiliat conform acestor Termeni și Condiții.
 • 12.3 În cazul în care doriți să utilizați mărcile noastre comerciale în orice scop în afara acestor Termeni și condiții, nu trebuie să faceți acest lucru fără consimțământul prealabil în scris, acest consimțământ nefiind refuzat în mod nerezonabil.
 • 12.4 Acceptând acești Termeni și Condiții, sunteți de acord că:
 • 12.4.1 Mărcile noastre comerciale vor rămâne proprietatea InfoAcademy, cu excepția cazului în care și până când atribuim acele mărci unei terțe părți;
 • 12.4.2 Nimic din acești Termeni și Condiții nu va fi considerat că vă conferă vreun drept de proprietate asupra mărcilor noastre comerciale; și
 • 12.4.3 Nu puteți să contestați valabilitatea mărcilor noastre comerciale.

13. Proprietate intelectuală

 • 13.1 Cu excepția cazului în care se indică în mod expres altfel, suntem proprietarii unici și exclusivi ai tuturor drepturilor de proprietate intelectuală („DPI”) de pe site-ul nostru web, inclusiv, dar fără a se limita la: întregul cod, text, sunet, video, grafică, fotografii și alte imagini care sunt parte a site-ului. De asemenea, vom fi proprietarii unici și exclusivi ai tuturor DPI care pot exista în orice documentație justificativă care va include, dar fără a se limita la, planuri de amplasament, hărți, schițe de proiectare și alte materiale pregătitoare.
 • 13.2 Vom fi proprietarii unici și exclusivi ai tuturor DPI care pot exista în toate actualizările, completările și modificările viitoare ale site-ului nostru web, astfel de materiale incluzând orice documentație justificativă.

14. Garanții și despăgubiri pentru afiliați

 • 14.1 Acceptând acești Termeni și Condiții, garantați și luați la cunoștință că:
 • 14.1.1 Site-ul dvs. nu conține și nu va conține niciun conținut care:
a) este în orice fel ilegal, dăunător, amenințător, obscen, hărțuitor, discriminatoriu, defăimător sau în orice alt mod inacceptabil;
b) facilitează sau promovează violența, terorismul sau orice altă activitate infracțională;
c) este explicit din punct de vedere sexual; 
d) încalcă sau asistă sau încurajează încălcarea oricăror drepturi de proprietate intelectuală aparținând oricărei părți.
 • 14.1.2 Site-ul dvs. este și va rămâne funcțional și, sub rezerva prevederilor Clauzei 19 din acești Termeni și condiții, timp de nefuncționare rezonabil pentru întreținere sau restricții de acces terță parte, accesibil tuturor utilizatorilor de internet;
 • 14.1.3 Toate autoritățile, consimțământurile și aprobările necesare au fost obținute în ceea ce privește obligațiile dumneavoastră în temeiul acestor Termeni și condiții și vor rămâne valabile și efective pe tot parcursul Termenului;
 • 14.1.4 Obligațiile dumneavoastră conform acestor Termeni și Condiții vor constitui obligații legale, valide și obligatorii pentru dumneavoastră. Aceste obligații vor fi obligații directe, necondiționate și generale;
 • 14.1.5 Nu vă veți referi la noi în niciun fel în nicio campanie de e-mail nesolicitată bulk, sau alte practici de spam pe care le puteți efectua.
 • 14.2 Acceptând acești Termeni și Condiții, sunteți de acord că ne veți despăgubi în totalitate împotriva tuturor răspunderii, pierderilor, daunelor, costurilor și cheltuielilor (inclusiv cheltuielile legale) acordate împotriva sau suportate sau plătite de noi ca urmare a sau în legătură cu:
 • 14.2.1 încălcarea oricărei garanții oferite de dvs. în legătură cu site-ul dv web;
 • 14.2.2 orice revendicare conform căreia site-ul dv web încalcă brevetul, dreptul de autor, marca comercială sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale oricărei alte persoane, cu excepția cazului în care revendicarea decurge din respectarea oricăror termeni stipulati de noi; 
 • 14.2.3 orice act sau omisiune din partea dv sau a angajaților, agenților sau subcontractanților dv în îndeplinirea obligațiilor dv conform acestor Termeni și condiții.

15. Declinarea răspunderii

 • 15.1 Nu oferim nicio garanție sau declarație că site-ul nostru web, Programul sau pachetele de servicii vândute prin Program vor îndeplini cerințele dumneavoastră sau ale vizitatorilor dumneavoastră, că vor fi potrivite pentru un anumit scop, că vor fi compatibile cu toate sistemele, că vor fi sigure și că toate informațiile furnizate vor fi corecte.
 • 15.2 Nu garantăm niciun rezultat specific din utilizarea site-ului nostru web sau din înscrierea în Program.
 • 15.3 Nu garantăm că site-ul nostru web va rămâne funcțional și accesibil tuturor utilizatorilor de internet.

16. Răspunderi

 • 16.1 Nu vom fi răspunzători față de dumneavoastră pentru nicio pierdere indirectă sau consecventă pe care o puteți suferi, chiar dacă o astfel de pierdere este previzibilă în mod rezonabil sau dacă am fost informați cu privire la posibilitatea ca o astfel de pierdere să fie suportată.
 • 16.2 Întreaga noastră răspundere față de dvs. cu privire la orice încălcare a obligațiilor noastre contractuale, orice încălcare a garanției, orice reprezentare, declarație sau act delictual sau omisiune, inclusiv neglijența care decurge din sau în legătură cu acești Termeni și condiții sau Acordul va fi limitată la echivalentul comisioanelor neîncasate din aceste cauze, dar nu mai mult de 100 EUR.

17. Termen și reziliere

 • 17.1 Acești Termeni și Condiții și Acordul vor intra în vigoare și vor deveni obligatorii la Data începerii și vor continua în vigoare pentru o perioadă de 12 luni de la acea dată („Termenul inițial”). După Termenul inițial, înscrierea dumneavoastră la Program va fi reînnoită automat pentru perioade succesive de 12 luni (fiecare un „Perioadă de reînnoire”), cu excepția cazului în care și până la rezilierea acesteia în conformitate cu această Clauză 17.
 • 17.2 Orice parte poate rezilia acordul prin notificarea scrisă prealabilă cu 10 zile lucrătoare celeilalte:
 • 17.2.1 în orice moment în care cealaltă parte a comis o încălcare semnificativă a acestor Termeni și condiții sau a Acordului și o astfel de încălcare a rămas neremediată la 10 zile lucrătoare de la primirea notificării scrise cu privire la încălcarea respectivă; 
 • 17.2.2 în cazul în care cealaltă parte intră în lichidare, fie obligatorie, fie voluntară (cu excepția scopului reconstrucției de bună-credință sau al fuziunii cu aprobarea prealabilă în scris a celeilalte părți), sau combină sau încheie orice aranjament cu creditorii săi sau încheie un acord general cesiune în beneficiul creditorilor săi sau dacă are un administrator judiciar, administrator, administrator judiciar sau administrator desemnat în întreaga sau în mare parte a întreprinderii sau a activelor sale, sau dacă încetează sau amenință să își înceteze activitatea sau face vreo schimbare materială în activitatea sa sau dacă suferă orice proces analog în temeiul oricărei legi românești sau străine.
 • 17.3 Oricare dintre părți poate solicita rezilierea Acordului la sfârșitul Termenului Actual din orice motiv, cu condiția ca o notificare scrisă să fie dată cu cel puțin 10 Zile Lucrătoare înainte de sfârșitul Termenului Actual.
 • 17.4 La rezilierea Acordului din orice motiv, veți elimina legăturile stabilite prin acești Termeni și Condiții.
 • 17.5 La rezilierea Acordului din orice motiv, toate licențele acordate vor înceta, de asemenea.
 • 17.6 În cazul în care reziliem Acordul în conformitate cu Sub-clauza 17.2.1, orice Comision care vi se datorează la acel moment va fi pierdut.

18. Confidențialitate

 • 18.1 Fiecare parte (o „parte care primește”) va păstra informațiile confidențiale care aparțin celeilalte părți (o „partea furnizoare”) confidențiale și secrete și nu va folosi, dezvălui sau pune la dispoziție, direct sau indirect, informațiile confidențiale nici unei persoane. cu excepția angajaților săi care au nevoie de informații confidențiale pentru a permite părții destinatare să își îndeplinească obligațiile în temeiul acestor Termeni și condiții și cu condiția ca acești angajați să fie, de asemenea, obligați să păstreze aceste informații confidențiale confidențiale și secrete. Obligațiile de mai sus nu se aplică oricărei informații obținute de partea destinatară care:
 • 18.1.1 la momentul achiziției sale era în domeniul public; 
 • 18.1.2 la o dată ulterioară intră în domeniul public fără vina Părții care primește.
 • 18.2 Fiecare parte este de acord și se angajează prin prezenta:
 • 18.2.1 că toate informațiile confidențiale vor fi și vor rămâne în orice moment proprietatea unică și exclusivă a părții furnizoare;
 • 18.2.2 că dreptul său de a utiliza Informații Confidențiale va înceta în întregime la încetarea Acordului; 
 • 18.2.3 să returneze Părții Furnizoare, la rezilierea Contractului, toate materialele care includ Informații Confidențiale (inclusiv informațiile stocate pe medii digitale) sau orice parte a acestora și toate copiile acestora.

19. Forța majoră

Niciuna dintre părți la acești Termeni și Condiții nu va fi răspunzătoare pentru orice nerespectare sau întârziere în îndeplinirea obligațiilor care îi revin, în cazul în care o astfel de nerespectare sau întârziere rezultă dintr-o cauză care este în afara controlului rezonabil al acelei părți. Astfel de cauze includ, dar nu se limitează la, întreruperi de curent, defecțiune a furnizorului de servicii de internet, acțiuni industriale, tulburări civile, incendii, inundații, furtuni, cutremure, acte de terorism, acte de război, acțiuni guvernamentale sau orice alt eveniment care depășește controlul parții în cauză.

20. Neclarități și litigii

Părțile sunt de acord că, în cazul în care una sau mai multe dintre prevederile acestor Termeni și Condiții sunt considerate ilegale, invalide sau inaplicabile în alt mod, acele prevederi vor fi considerate separate de restul acestor Termeni și Condiții. Restul Termenilor și Condițiilor vor fi valabile și aplicabile.

21. Notificări

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în acești Termeni și condiții, părțile sunt de acord că toate notificările care urmează să fie transmise în temeiul Acordului vor fi în scris și pot fi trimise prin e-mail la adresa de e-mail înregistrată a celeilalte părți.

22. Valabilitate

 • 22.1 Acești Termeni și Condiții vor cuprinde și vor prezenta întregul acord și înțelegere dintre părți și vor înlocui toate acordurile, înțelegerile sau acordurile anterioare orale sau scrise referitoare la Program sau relația dintre părți. Niciuna dintre părți nu va avea dreptul să se bazeze pe niciun acord, înțelegere sau aranjament care nu este prevăzut în mod expres în acești Termeni și condiții, cu excepția oricărei declarații făcute în mod fraudulos.
 • 22.2 Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres în altă parte a acestor Termeni și condiții, Acordul poate fi modificat numai printr-un document semnat de ambele părți.

23. Alte mențiuni

 • 23.1 Renunțare - Părțile vor conveni că nicio nerespectare a vreunei părți de a aplica executarea oricărei prevederi din acești Termeni și condiții nu va constitui o renunțare la dreptul de a aplica ulterior acea prevedere sau orice altă prevedere a acestor Termeni și condiții. O astfel de nerespectare nu va fi considerată o renunțare la orice încălcare anterioară sau ulterioară și nu va constitui o renunțare continuă.
 • 23.2 Exclusivitate - Relația dintre părți va fi și va rămâne neexclusivă. Ambele părți sunt libere să intre în relații similare cu alte părți.
 • 23.3 Cesiune - Nu puteți cesiona niciunul sau toate drepturile sau obligațiile dumneavoastră conform acestor Termeni și Condiții sau Acordului fără acordul nostru prealabil în scris. Un astfel de consimțământ nu va fi refuzat în mod nerezonabil.

24. Legislația applicabilă

 • 24.1 Acești Termeni și Condiții și Acordul vor fi guvernate de legile din România.
 • 24.2 Orice dispută între părți referitoare la Acord va fi de competența instanțelor din România.